Partneři

 

1002482
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Všechny dny
175
222
1528
999434
175
5263
1002482
Your IP: 44.210.77.73
Server Time: 2024-03-01 20:17:54

17103444_696182323898122_7959825433039777922_n.jpg17342704_703804619802559_4388118253269231005_n.jpg18058012_722948414554846_6614181078774750101_n.jpg17883564_718736408309380_3854051321907763689_n.jpg11188436_715203555329332_4853444856395714528_n.jpg18033024_723083367874684_2771624096233785204_n.jpg16998757_697036630479358_7897006156984421921_n.jpg

Injektážní krém AquaStop Cream® určený pro injektáž – sanace vlhkého zdiva.

K vytvoření cenové nabídky volejte na tel. +420 607 577 966 nebo piště na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , stačí uvést šířku zdiva, délku zdiva, typ zdiva a místo realizace !!!!!! Provádíme oklepání zdiva, injektáže proti vzlínající vlhkosti,natažení hydro izolační stěrky proti tlakové vlhkosti a zamezení prostupu radonu, dále Vám změříme  prostup vlhkosti termo kamerou vysoké kvality,taktéž změříme tepelné mosty a úniky tepla, najdeme i havarijní stav vody prasklého nebo prosakujícího vodní potrubí ve zdi.

https://www.facebook.com/plotybranytomas/posts/862801157236237?notif_id=1518737715546747&notif_t=notify_me_page&ref=notif

Vzhledem k specificky jedinečným vlastnostem námi vyráběného, aplikovaného a prodávaného krémového injektážního přípravku AquaStop Cream® na silanové bázi s maximálně možnou 80%ní účinnou látkou silan/siloxanu ve svém obsahu, viz – Technický list a námi vyvinuté aplikaci, viz. Revoluční aplikace krémové injektáže zdiva se stala tato injektáž zdiva nejúčinnější a nejuniverzálnější injektáží mezi tlakovými, ale i beztlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Tuto metodu a její technologickou aplikaci máme průmyslově chráněnou na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR – viz Užitný vzor tlakové krémové injektážeSvojí maximální účinností a bez rizika statického narušení stavby plnohodnotně nahrazuje mechanickou tzv. podřezávku zdiva domů! Samozřejmostí je hygienická nezávadnost. Námi prováděná krémová injektáž zdiva je pro naše zákazníky cenově výhodná, jelikož jsme nejen aplikační firma, ale jak jsme se již zmínili i výrobci injektážního krému, ale i dalších sanačních materiálů a tím máme vstupní náklady přeci jen nižší. Snažíme se konečné ceny nastavit tak, aby byly pro naše zákazníky zajímavé,  Provádíme bezplatné místní prohlídky staveb  s návrhem řešení a cenovou kalkulací. V neposlední řadě u nás pracují pracovníci s dlouholetou praxí , kteří se stali prakticky profesionály v oboru sanace vlhkého zdiva a tím Vám garantujeme bezchybně provedenou práci! Tlaková chemická injektáž zdiva 

Schématické znázornění dodatečně zhotovených hydroizolací našimi produkty z důvodu dožilosti či absence hydroizolací spodní stavby pro trvalé zamezení pronikání zemní vlhkosti do objektu.

produktz pro sanace zdiva

  Schématické znázornění průběhu vzniku hydrofobní clony. Kruhové šíření krémové injektáže ve zdivu        Naším cílem nebylo aplikovat a nabízet širokou škálu průměrných injektážích výrobků pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu, ale hledali jsme nejúčinnější a nejuniverzálnější technologický postup injektáže zdiva, viz. Revoluční změna tlakové krémové injektáže, a injektážní hmotu, viz. Popis produktu AquaStop Cream® která by svými vlastnostmi předčila dosavadní injektážní technologické aplikace a používané injektážní hmoty. Vzhledem k tomu, že jsme firma zabývající se oblastí sanace vlhkého zdiva, se zkušenostmi již od roku 1991, kdy jsme začali provádět první tlakové i beztlakové chemické injektáže zdiva, máme možnost objektivně vyhodnocovat různé injektážní metody a jejich výsledky. Žádná z doposud používaných metod ať tlakově nebo beztlakově aplikované injektáže zdiva, např. velmi často používané tekuté hydrofobizované přípravky injektované tlakově (injektáž prováděná tlakovým čerpadlem s použitím pakrů-injektorů) či infuzně (injektáž prováděná naléváním přes trychtýře či nádobky), různé druhy polyuretanových hmot atd., nedosáhla uspokojivé účinnosti k vytvoření celistvé a rovnoměrné hydroizolační clony pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Zejména u starých budov, kde je zdivo již nekompaktní, nesoudržné a v neposlední řadě u méně porézních (méně savých) stavebních materiálů to byl vždy problém. Z tohoto důvodu jsme se soustředili na tuto oblast a naším záměrem bylo vyvinout vysoce kvalitní, univerzální a zejména spolehlivou injektážní metodu pro co možná nejširší škálu zdicích materiálů. Po dlouhých letech aplikovaných různých injektážních přípravků a jejich technologií a následně po úspěšném 5 letém období dennodenních aplikací krémové injektáže zdiva můžeme s jistotou tvrdit, že se nám tento cíl podařil splnit. Po dokončených testovacích aplikacích ukončených před cca. 5 lety a následném úspěšném 5 letém období tlakově dvoufázově prováděných krémových injektážích v nemovitostech našich zákazníků jsme doposud nezaznamenali jedinou reklamaci a to přesto, že je touto naší metodou injektováno každým rokem přes 100 objektů. Tlakovou dvoufázovou krémovou injektáž úspěšně zhotovujeme ve zdivu cihelném, pískovcovém, opukovém, dále ve škvárobetonovém tvárnicovém zdivu, nezhutněném (nezvibrovaném) betonovém zdivo, ytongovém zdivu, zdivu nepáleném (tzv. zdivo z vepřovice – kotovice), zdivu smíšeném a zdivu smíšeném s určitým procentem nesavých kamenů. V neposlední řadě provádíme tlakovou krémovou injektáž ve zdivu cihelné s komorami, jako např. Porotherm. I v tomto případě nemá tlaková nebo beztlaková krémová injektáž plnohodnotného zástupce. Vzhledem k tomu, že se jedná o široké spektrum všech možných stavebních materiálů, kde byla provedena tlaková dvoufázová krémová injektáž výrobkem AquaStop Cream®, a její aplikací, registrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR, byla prokázána jedinečná účinnost pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu ve všech výše uvedených, ale i neuvedených průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech. Námi aplikovaný injektážní emulzní krém AquaStop Cream® je vyráběn nejmodernější technologií výroby, kterou se docílilo vysoce účinného krému na silanové bázi a zejména s vysokým (80%) obsahem aktivní látky silan/siloxanu. Konkurenční výrobky obsahují většinou 60% účinné látky silan/siloxanu v obsahu a dokonce v některých případech pouze 15% nebo 40% silan/siloxanu v obsahu silanového krému. Tyto krémy na silanové bázi s nižším obsahem aktivní látky mají omezení pro aplikaci dle procentuálního zavlhnutí injektovaného zdiva, což je dáno právě nízkou koncentrací aktivní látky silan/siloxanu na rozdíl od krémů s 80%ní aktivní látkou, jako je náš AquaStop Cream®, který se může aplikovat dokonce do zdiva až s 95 %ní vlhkostí.To znamená, že v podstatě nemá omezení pro stupeň vlhkosti injektovaného zdiva. Tím odpadá nutnost měření vlhkosti zdiva, jelikož zdivo v praxi takový to stupeň vlhkosti nedosahuje. Proto bychom doporučovali při výběru firmy pro přidělení zakázky porovnávat nejen cenu za injektáž, ale nahlédnout vždy do Technického listu používaného injektážního přípravku, krému a podívat se zejména na procento aktivní látky silan/siloxanu v obsahu. U nízkokoncentrovaných injektážních prostředků je účinnost o mnoho nižší a výsledek tudíž velice nejistý. Silanové krémy s obsahem nižším než je 80% aktivní látky silan/siloxanu mají daleko kratší životnost a v případě, že zdivo je vysoce zavlhlé, nemusí tyto nízkokoncentrované krémy vůbec vytvořit funkční clonu (bariéru) zabraňující pronikání kapilárně vzlínající vlhkosti zdivem. Kvalita a ideální vlastnosti našeho krému AquaStop Cream® v kombinaci námi vyvinutou a průmyslově chráněnou aplikací krémové injektáže zdiva, zaručují vynikající výsledky zhotovení hydroizolační clony pro zamezení vzlínající vlhkosti ve všech savých i méně savých materiálech. V neposlední řadě dokladem o vynikajících výsledcích námi prováděné krémové injektáže zdiva je to, že neevidujeme za posledních 5 let jediného neplatícího zákazníka. Při objednávce nebo podepsané Smlouvě o dílo a následném nástupu na přidělenou zakázku nikdy nepožadujeme zálohu a po dokončení díla se toto dílo předává objednateli na základě Předávacího protokolu. Až poté vystavujeme fakturu s dohodnutou splatností a platbou bankovním převodem. Jedině spokojený zákazník vždy zaplatí! Toto jsou propočtové údaje a argumenty, které se dají jen těžko zpochybnit! AquaStop Cream® je vhodný pro tlakovou i beztlakovou injektáž zdiva. Pro tlakovou krémovou injektáž jsme vyvinuli profesionální zařízení, kterým lze provádět a naše injektážní divize provádí dvoufázovou a jednofázovou injektáž zdiva dle tloušťky zdiva, viz vysvětlení v článku: Revoluční změna tlakové krémové injektáže.

Krémová injektáž zdiva vs mechanické metody vs bezdrátová elektrosmoóza

 

Proč krémová injektáž zdiva?

Tato otázka je položená proto, abych objektivně vysvětlil, proč doporučuji a proč sami i zhotovujeme tlakově dvoufázovou krémovou injektáž zdiva a ne jiný druh injektáže s použitím jiné injektážní hmoty. Nejprve však musím zdůraznit, že tento rozbor či pojednání se týká jen a jen problematiky s odvlhčením zavlhajícího zdiva z důvodu příčiny kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou samozřejmě i jiné problémy se zavlháním či natékáním vody do konstrukcí objektů spodní stavby, např. tlaková voda zatékající nejčastěji do suterénních prostor a podzemních podlaží, kde je metoda krémové injektáže nepoužitelná a tyto problémy se řeší např. tlakovou polyuretanovou injektáží, viz. polyuretanová injektáž  anebo problém se zavlháním podúrovňového zdiva, kde vlhkost neproniká pouze od základů, ale zejména z přilehlé zavlhlé zeminy do neodizolovaného podúrovňového zdiva (tzn. infiltrace vhkosti), a to z důvodu absence, dožilosti či poškození svislé rubové podúrovňové izolace. V tomto případě se nabízí odkopání domu, ale ne vždy se dá odkop provést. Zde je nezastupitelná např. plošná rubová gelová injektáž zdiva, viz. gelová injektáž zdiva. Tímto chci poukázat a vysvětlit, že neexistuje univerzální injektáž v oblasti injektáž zdiva (správně nazývané mikroinjektáže zdiva) ve stavebním odvětví sanace vlhkého zdiva. Každá z výše uvedených injektáží ale nemá svého plnohodnotného zástupce! 

 

Odůvodnění! Proč krémová injektáž zdiva.

Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová a po provedené injektáži následně gelová konzistence) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel (proces rozpouštění hustšího krému na jemný gel probíhá zejména v závislosti na procentu vlhkosti a teplotě ve zdivu), který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se do děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují až  45st.) k svislé rovině zdiva, z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch,že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokud bychom se měli držet stavebních dogmat a předsudků, tak budeme dodnes zdít z nepálených cihel, izolovat budeme jílem, zateplovat slámou atd. Samozřejmě se nechci vysmívat těmto technologiím, ba právě naopak, na svoji dobu byly vysoce efektivní, ale pokrok se nevyhnul ani stavebnictví, a proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji za dinosaury injektáží. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak myslím si, že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a také se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti.

 

Krémová injektáž vs mechanické podřezání zdiva

Z důvodu polemiky, častých dotazů a různorodosti názorů třeba i diskutovaných na internetu bych mé pojednání rozšířil ještě do oblasti sanace vlhkého zdiva mechanickými metodami.

Z mechanických metod bych uvedl asi ty nejznámější a nejvíce prováděné. Jsou to metody: Narážení chromniklových plechů do zdiva, podřezání zdiva diamantovým lanem, případně pilou. Tyto metody jsou bezesporu účinné. Mají však svá neoddiskutovatelná úskalí, jako jsou určitá prostorová a výšková omezení či značná statická rizika. Co je u všech mechanických metod pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace největší nevýhoda, je jejich vysoká destruktivnost (invazivnost) na stavbu a tím možný vliv na statiku. Je to zejména dáno (v drtivé většině) stářím budovy, jejího zatížení a hlavně i samotným použitým stavením materiálem. Takže na závěr musím konstatovat, že tyto metody jsou účinné (samozřejmě za předpokladu správného technologického postupu zhotovení, ale to platí ve stavebnictví všeobecně), ale jako vše má své pro a proti. Je na zákazníkovi, ale i na firmě, aby tyto ,,misky vah,, rozumně zhodnotili a zvážili.

 

Revoluční změna v aplikaci injektáže zdiva silanovým krémem AquaStop Cream®. 

Jako první jsme vyvinuli dvoufázovou a jednofázovou krémovou injektáž zdiva, (viz. vysvětlení níže) a tím jsme zásadně posunuli touto aplikací krémovou injektáž nad ostatní injektáže zhotovované pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu.Samozřejmě za předpokladu použití kvalitního injektážního krému, jako je například náš AquaStop Cream®. Krémová injektáž zdiva je velmi spolehlivá ve většině savých, ale i méně savých průmyslově vyráběných a přírodních zdících materiálech.

Pro vyšší účinnost jsme jako první vyvinuli a používáme námi vyvinutou efektivnější aplikaci této krémové injektáže zdiva. Primární hustota inktážního krému AquaStop Cream® (pastová konzistence) nemá tendenci při tlakovém i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně avšak relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá gravitaci. To znamená, že se napouští zdivo od vrtů rovnoměrně všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže, jak už jsme se zmiňovali, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu, jako je to u všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných tekutých injektážních prostředků. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově či beztlakově  je to v podstatě fyzikální zákonitá vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a to do míst s vyšší netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout kompaktní celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže. 

Proto je tato krémová injektáž vhodná kromě cihelného zdiva i do zdiva smíšeného a dokonce i do zdiva smíšeného s výskytem  určitého procenta nesavých kamenů. U savých materiálů i méně savých materiálů je to vzhledem k výjimečné penetrační vlastnosti a vysoké 80%ní koncentraci silan/siloxanu v obsahu pochopitelné, ale u zdiva smíšeného, kde nepřevládá nesavý zdící materiál jako je žula, rula, křemen, čedič, břidlice, atd., avšak je ve zdivu přesto obsažen, a za předpokladu, že je kamenný stavební materiál vyzděn maltou, je šíření hydrofobizace velmi spolehlivé. Tento nesavý kamenný stavební materiál na rozdíl od savého zdícího a spojovacího materiálu (malty) se sice nenasytí jemným křemičitým gelem, ale savý okolní materiál postupně ano. Takže tam, kam nepronikne krémový jemný gel, nepronikne z důvodu fyzikálních zákonů ani vzlínající kapilární vlhkost a naopak. Toto však platí v případě, že injektované zdivo neobsahuje nesavého zdícího materiálu více jak cca. 30% objemu nebo spíš obsahu ve zdivu. Pakliže injektované zdivo obsahuje více než 30% nesavého zdícího materiálu, není už výsledek krémové injektáže spolehlivý, avšak i u tohoto ,,komplikovaného“ zdiva může krémová injektáž snížit značně procento zavlhání a dalšími sanačními opatřeními, jako je aplikace sanační omítky s podporou hydrofobního protisolného nátěru např. AquaSaltStop a případně dalších sanačních opatření, jako jsou nově zhotovené venkovní podúrovňové svislé hydroizolace pro zamezení infiltrace vlhkosti z přilehlého terénu do podúrovňového zdiva budovy např. zhotovením vysoce kvalitní bezešvé hydroizolační stěrkové hmoty AquaStop Bitumen 2K,  může být výsledek spolehlivý a dlouhodobý. U jiných druhů injektáží je výsledek u tohoto složení smíšeného zdiva naprosto neúčinný. V neposlední řadě se tato krémová injektáž dá použít pro plnohodnotné zhotovení vodorovné hydroizolace ve zdivu u všech druhů dutých cihel, např. Porotherm. I u tohoto druhu zdiva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupce.

Dále je nenahraditelná pro zhotovení hydroizolační clony v tenkých příčkách (např. 150 mm), neboť tyto tloušťky zdiva se nedají plnohodnotně injektovat jiným druhem injektáže pro nemožnost dostatečného naplnění zdiva injektážními hmotami dle norem na průřez zdiva. Krémová injektáž je v tomto případě taktéž naprosto jedinečně účinná, neboť vyvrtané otvory v těchto tenkých příčkách se dostatečně vyplní emulzním krémem a tím je zaručena spotřeba krému dle norem. Pak už si krém postupným kruhovým, respektive válcovým nasycováním stavebního materiálu okolí vrtu vytváří hydroizolační clonu, která se ve velmi krátkém časovém úseku propojí mezi jednotlivými vrty.

Pokud se provede bezchybně tato krémová injektáž a to v jakékoliv tloušťce zdiva, není pochyb o výsledku, jelikož hydrofobizaci okolí vyplněných vrtů již nic nezastaví, protože probíhá na základě fyzikálních zákonů (není již závislá na lidském faktoru) a tím dojde k zaručenému celistvému propojení hydroizolačních clon mezi jednotlivými vrty v celé hloubce a šířce injektovaného zdiva. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě.

Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě i nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. Tato injektáž je hygienicky nezávadná.

Revoluční změna spočívá v profesionalitě aplikace:

Pro aplikaci krémové injektáže se dosud používal pouze beztlakový (mírně tlakový) postup plnění pomocí ruční plnicí pistole. Do ruční plnicí pistole (pumpičky) se vkládá krém v igelitovém obalu (tzv.salám) a následně propíchnutím tohoto obalu v přední části se stlačováním pístu a pomocí dutého nástavce (trubičky) vyplňují vyvrtané otvory. Od tohoto balení emulzního krému se v poslední době mírně ustupuje, protože se toto nepříznivě promítá ve výrobních nákladech a následně v prodejních cenách a proto se v současné době přechází na větší balení, dodávané v plastových kbelících, např. 5l a 10l balení a tím se cena krému značně snížila. Pro toto balení se používá plnicí pistole s o něco větším obsahem, avšak se stejným principem ručního plnění zdiva. Injektážní krém v kýblíkovém balení se doplňuje přímo do tubusu (válce) injektážní pistole.

Tato aplikace v profesní rovině mě dlouhodobě zarážela a tak jsem začal přemýšlet o metodě profesionální aplikace.

Vedlo mě k tomu několik důvodů. Ruční aplikační pistole má menší obsah a i když je vyplňování vrtů poměrně rychlé, stejně častým plněním injekážní pistole dochází ke značným časovým ztrátám. Avšak ne vždy urychlení plnění injektážní hmotou je prospěšné – spíše naopak . Většina druhů injektáží potřebují svůj čas, tj. neuspěchat plnění zdiva injektážní hmotou.

Takže časový problém u této ,,beztlaké“ (nízkotlaká injektáž)  krémové injektáže není na závadu. Co je však závažnější je to, že ať je pracovník, provádějící tuto injektáž, sebešikovnější, nemá plně pod kontrolou dané množství krému vtlačovaného do vyvrtaných otvorů. U slabších zdí (do 300 mm tloušťky) se otvory dají jakžtakž kontrolovatelně vyplňovat, avšak u silnějších zdí (od 300 mm tloušťky) je to už prakticky nemožné. Tím, že norma udává ve výpočtové tabulce pro daný typ zdiva spotřebu krému při dodržení daných průměrů vrtů, osových vzdáleností a hloubky vrtů, se zdá, že je vše v nejlepším pořádku. Avšak v praktické aplikaci je to trochu jinak.

Prvním zásadním problémem je, že při úplném zastrčení trubičky do vrtu ve zdivu jejím objemem zmenšíte obsah vyvrtaného otvoru na minimum. Postup aplikace tohoto emulzního krému spočívá v tom, že se trubička má zasunout do zadní části vyvrtaného otvoru a pak postupným stlačováním ruční pumpy vyplňovat obsah vrtu.Tím, že je aplikační trubička zasunutá, dochází při injektáži- vyplňování otvoru krémem až za aplikační trubičkou. Až potud je vše v pořádku. V momentě, kdy dojde k vyplnění obsahu otvoru od zadní části vrtu k aplikační trubičce, okamžitě dochází vlivem zpětného tlaku k obtékání emulzního krému pronikajícího mezi trubičkou a vyvrtaným otvorem. V tomto momentě nastává pochybení lidského odhadu rychlosti pro postupné zpětné vytahování plnicí trubičky tahem ruky a zároveň dostatečného vyplňování otvoru silanovým krémem.

Tyto dva úkony musí probíhat v přímé úměře. Tuto fázi bych nazval značně problémovou pro plnohodnotnou výplň, jelikož v tomto momeňtě se velmi často stává, že nedochází k plnohodnotnému vyplňování obsahu části vyvrtaného otvoru při vytahování trubičkového nástavce. To má za následek nedostatečné vyplnění vrtu a tudíž se zákonitě snižuje účinek této jinak velmi účinné injektážní hmoty (místo 100% výplně obsahu vrtů vznikají tzn. „housenkové“ výplně). Proto jsme jako první provedli drobné úpravy tohoto ručního aplikačního zařízení, aby i v případě, kdy si zákazník provádí injektáž zdiva svépomocí, docílil profesionálního výsledku. To znamená, že toto ruční aplikační zařízení má 2 aplikační nástavce pro jednofázové a dvoufázové plnění, stejně jako je tomu u níže popsané profesionální aplikaci.  Tím je zaručena i u tohoto jednoduchého aplikačního zařízení 100%ní výplň vyvrtaných otvorů a tudíž se nesnižuje účinek krémové injektáže.

Jelikož jsme však aplikační firma v oblasti sanace vlhkého zdiva a i když jsme posunuli oblast injektáže zdiva svépomocí na úroveň profesionálního provedení, byli jsme nuceni  vyvinout profesionální aplikaci, tj. tlakovou injektáž emulzního krému prováděnou speciálně upraveným pístovým čerpadlem. Technickou úpravu čerpadla pro krémovou injektáž a její dvoufázové plnění máme chráněnou užitným vzorem na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. K této tlakové krémové injektáži je zapotřebí již zmiňované upravené pístové čerpadlo se speciálním příslušenstvím, které zajistí tlakové, plynulé a úplné vyplnění vyvrtaných otvorů, a tím jistotu 100%ní účinnosti zhotovené krémové injektáže. Tato chemická tlaková injektáž s jejím námi vyvinutým technologickým postupem nemá v současné době plnohodnotnou konkurenci.

 

 

Wählen sie ihre Sprache

Akce

 betonové ploty akce, ploty a oplocení, kovovýroba 

Objednejte si kompletní oplocení na klíč s montáží od prosince 2022 do března 2023, bude Vám poskytnuta sleva ve výši 25%.

Sanace zdiva za bezkonkurenční ceny -  revoluční v aplikaci injektáže zdiva silanovým krémem http://odvlhcenidomu.cz/ 

Provádíme montáž oplocení i v zimě, montujeme i pod nulou, při – 10 °C zamrzlá půda pouze 5 cm.

 

betonovy sloupek vzor stipany kamen 2.jpgbetonova deska druha strana vzor stipany kamen 2.jpgoboustrann se vzorem 2.jpg